Wykonywanie narzędzi

Wiele wkładek do form oraz matryc do wytłaczania jest wykonywanych w Kemtron wewnętrznie, przez naszych doświadczonych specjalistów narzędziowych, dzięki czemu możemy w elastyczny sposób oferować krótszy czas realizacji dla niestandardowych produktów formowanych i wytłaczanych.

Wiele wkładek do form oraz matryc do wytłaczania jest wykonywanych w Kemtron wewnętrznie, przez naszych doświadczonych specjalistów narzędziowych, dzięki czemu możemy w elastyczny sposób oferować krótszy czas realizacji dla niestandardowych produktów formowanych i wytłaczanych. Większość wytwarzanych przez nas wkładek do formy jest bez nadlewów, co umożliwia optymalizację zużycia materiału i wyeliminowanie dodatkowej pracy i przetwarzania wiążących się z tradycyjną obróbką. Nasi wykwalifikowani inżynierowie zajmują się również konserwacją maszyn używanych przez Kemtron, korzystając z programu planowej konserwacji, zapewniającego ciągłość produkcji.

  • © Kemtron Ltd 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone