Począwszy od około 30 czerwca wszystkie wizyty na stronie kemtron-emc.com i powiązanych stronach internetowych będą automatycznie przekierowywane na stronę te.com. Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie podczas tej zmiany. Z niecierpliwością czekamy na obsługę w witrynie te.com.

Testowanie produktów i komponentów

W Kemtron doceniamy znaczenie jakości i powtarzalności przy produkcji elastomerów przewodzących elektrycznie.

W Kemtron doceniamy znaczenie jakości i powtarzalności przy produkcji elastomerów przewodzących elektrycznie.

Pamiętając o tym:

  • Pracujemy według specyfikacji, stosujemy kontrole serii oraz śledzenie wszystkich surowców.
  • Przygotowywanie mieszanek jest kontrolowane z użyciem niezawodnych procedur, a każda partia mieszanki jest poddawana kontroli za pomocą skalibrowanego wyposażenia testowego w celu zapewnienia spójności pomiędzy różnymi partiami oraz zgodności z opublikowanymi arkuszami danych.
  • Korzystamy z usług certyfikowanych i zatwierdzonych zewnętrznych laboratoriów testowych.
  • Stosujemy kontrole serii i śledzenie do całości produkcji, w tym do materiałów, narzędzi, sprzętu i operatorów. Procedury kontrolne stanowią część naszego certyfikowanego systemu zarządzania, funkcjonującego od 1988 r. Wszystkie powyższe kwestie podlegają nadzorowi naszego działu zapewniania jakości oraz naszych własnych wykwalifikowanych inżynierów/specjalistów w dziedzinie chemii polimerów, co zapewnia uzyskiwanie spójnych wyników, możliwych do prześledzenia.

Elektrycznie przewodzące elastomery są produkowane partiami, a każda partia przed zwolnieniem do produkcji przechodzi 3 testy podstawowe. Te trzy testy to rezystywność objętościowa, twardość w skali Shore’a oraz ciężar właściwy. Pozostałe testy nie mają krytycznego znaczenia dla skuteczności i są wykonywane rzadziej; są to między innymi wydłużenie przy zerwaniu, wytrzymałość na rozdarcie, parametry przy ściskaniu oraz przyspieszone starzenie.

  • © Kemtron Ltd 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone