Från cirka 30 juni kommer alla besök på kemtron-emc.com och associerade webbplatser automatiskt att omdirigeras till te.com. Vi uppskattar ditt tålamod och din förståelse under denna övergång. Vi ser fram emot att hjälpa dig på te.com.

Packningsskärning

Kemtron formskär de flesta flata packningar med modern teknik. Vi har två oscillerande skärmaskiner med bäddstorlek på 1000 mm X 1250 mm.

Kemtron formskär de flesta flata packningar med modern teknik. Vi har två oscillerande skärmaskiner med bäddstorlek på 1000 mm X 1250 mm. Konstruktionen produceras med programvara för datorstödd konstruktion (vi använder Solidworks CAD-paket) och maskinen kan automatiskt lägga ut formerna på materialet som ska skäras vilket säkerställer optimalt materialutnyttjande för att eliminera spill så mycket som möjligt. Med den hör tekniken kan vi kapa upp till 15mm tjockt med raka vertikala kanter och därigenom eliminera äppelurkärningseffekten som skulle vara tydlig med traditionell stansning.

Vi fortsätter även att använda traditionell stansning med stålbackar och klickpressar för att skära material som inte kan skäras med knivskärmaskiner. Dessa material har mycket högt metallnätinnehåll som vår vävda och expanderade metall i silikonpackningsmaterial.

Skärning med vattenstålar för mycket tjocka eller hårda material är tillgängligt via lokala underleverantörer.

Kontaktskärning är en skärprocess där packningar med självhäftande baksida skärs igenom, men det laminerade underlagspappret inte skärs igenom, kniven vidrör bara underlagspappret. Med den här processen kan packningen enkelt skalas av från underlagspappret. Kemtron kan kontaktskära med vår stålstansningsmaskin för kontaktskärning och våra oscillerande skärmaskiner.

Att skära till packningsremsor i längd görs exakt med hjälp av automatiserade skärmaskiner som programmeras att kapa med en given längd och en given kvantitet. Md den här tekniken kan vi skära fler tusen stycken per timme.

  • © Kemtron Ltd 2024. Med ensamrätt