Produkt- och komponentprovning

Kemtron är medvetet om vikten av kvalitet och konsekvens i tillverkningen av elektriskt ledande elastomermaterial.

Kemtron är medvetet om vikten av kvalitet och konsekvens i tillverkningen av elektriskt ledande elastomermaterial.

Med tanke på detta:

  • Specificerar vi, batchkontrollerar och spårar alla råmaterial.
  • Gör vi kontrollsammanställningar med robusta procedurer och batchtest vid varje blandning med kalibrerad testutrustning för att säkerställa konsekvens mellan batchar och överensstämmelse med våra publicerade datablad.
  • Använder vi certifierade och godkända externa laboratorier.
  • Utför vi batchkontroller och spårar all tillverkning inklusive material, verktyg, utrustning och operatörer. Kontrollerna är inbäddade i vårt certifierade ledningssystem som vi har använt sedan 1988. Allt ovanstående övervakas av vår kvalitetssäkringsavdelning samt våra interna kvalificerade polymertekniker och kemister för att säkerställa beprövad konsekvens och spårbara resultat.

Elektriskt ledande elastomerer batchproduceras och varje batch genomgår 3 primära test innan de tas i produktion. De tre testen är volymresistivitet, hårdhet i shore och densitet. Andra test som inte är prestandakritiska utförs mer sällan och de inkluderar brottöjning, rivhållfasthet, sättning och accelererad åldring.

  • © Kemtron Ltd 2024. Med ensamrätt