Packningstillverkning

Kemtron tillverkar EMI-packningar efter kundens anvisningar.

Kemtron tillverkar EMI-packningar efter kundens anvisningar. Det finns två orsaker till tillverkningen.

  1. Elektriskt ledande elastomerpackningsmaterial (ECE) är dyrare i jämförelse med vanliga elastomerer så därför kan tillverkning ge kostnadsbesparingar eftersom det eliminerar spillmaterial. Kemtron tillverkar elektriskt ledande silikonelastomerer med antingen RTV-silikonföreningar (vulkanisering i rumstemperatur) där elektrisk ledningsförmåga endast krävs i Y-axeln. Detta är lämpligt för material som vertikalt riktade ledare i silikon. Vulkaniseringshärdning med full värme med vår elektriskt ledande fogmassa används på elektriskt ledande elastomersilikoner och fluorsilikoner som är ledande i alla plan som ECE-extruderingar som formas till O-ringar.
  2. Elektriskt ledande packningsremsor som stickat nät, elektriskt ledande textil över skum eller ledande elastomerer kan sammanfogas till en icke ledande formklippningsbar gummipackning som ger en separat miljötätning som kan skräddarsys för att uppfylla krav för kemiska miljöer eller tuffa miljöer. Dessa typer av packningar kan ha självhäftande baksida för att underlätta montering av packningen på höljet eller komponenten. Kompressionsstopp eller kragar kan också monteras för att skydda packningen från överkompression som orsakar skador på packningen.

Fråga om våra tillverkade packningsalternativ som kan tillhandahålla komplexa packningslösningar för optimerad kostnad.

  • © Kemtron Ltd 2024. Med ensamrätt