Verktygstillverkning

Många av Kemtrons gjutverktyg och extruderingsstansar tillverkas internt av våra erfarna verktygsexperter vilket ger oss flexibiliteten att erbjuda snabb leverans av skräddarsydda gjutningar och extruderingar.

Många av Kemtrons gjutverktyg och extruderingsstansar tillverkas internt av våra erfarna verktygsexperter vilket ger oss flexibiliteten att erbjuda snabb leverans av skräddarsydda gjutningar och extruderingar. De flesta gjutverktyg vi tillverkar är utan gjutspill, så vi kan optimera materialanvändning och eliminera det extraarbete och den behandling som förknippas med traditionell verktygstillverkning. Våra skickliga tekniker underhåller dessutom Kemtrons produktionsmaskiner enligt ett program för schemalagt underhåll som säkerställer kontinuitet i produktionen.

  • © Kemtron Ltd 2023. Med ensamrätt